000

000

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

CHÀO CÁC BẠN

MẾN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Nhân gian hai chữ luyến vương .
Đường trần ngập lối những phường vô tâm .
Ngập ngừng gió bụi phong trần  .
Xa xa tiếng sóng lâng lâng biển chiều .